Salgs- og leveringsbetingelser

pr. Oktober 2012

Forsendelse og levering
Levering sker franko på egne faste vareture eller efter forudgående specialaftale – ellers ufranko.
Til kunder som ikke er omfattet af de faste vareture sker levering franko med eksternt fragtfirma på aftalte dage – ellers ufranko. Alle varer leveres under ejendomsforbehold, og forbliver sælgers ejendom til betaling har fundet sted.

Betalingsbetingelser
På engros-kontokunder er betalingsbetingelser netto 30 dage.
På service-kontokunder er betalingsbetingelser netto 14 dage.
Hvor intet andet er aftalt er betalingsbetingelserne netto kontant.

Der beregnes 2% rente pr. mdr. ved betaling efter forfald.
Der beregnes administrationsgebyr kr. 100,- pr rykkerbrev, ligesom alle øvrige omkostninger ved inddrivelse af tilgodehavende belastes debitor.

Reklamationer
Reklamation over fejlleverede eller beskadigede varer skal ske straks efter modtagelsen og FØR montering – såfremt disse skal tages til følge.

Transportskader ved forsendelser med vognmænd:
Kontroller altid om varen er intakt ved modtagelsen, da det efter kvittering/accept for modtagelsen ikke er muligt at reklamere overfor vognmanden, og få en eventuel erstatning. Billede dokumentation nødvendig.

Returnering af varer
Specielt hjemtagne varer samt ukurante varer tages aldrig retur.

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale. Kreditering finder kun sted, såfremt varen er ubrugt, ubeskadiget og i original emballage. Ruder, der har været primet, tages ikke retur.

Returvarer skal fremsendes franko til DanGlas og der vil endvidere blive trukket et gebyr på 10 %.

Såfremt der er tale om varer, der af Dan-Glas er leveret fejlagtigt eller beskadiget ved modtagelsen, afholder Dan-Glas naturligvis fragtomkostningerne. Forhør nærmere inden returnering.

Garanti
Der ydes garanti efter Købelovens regler.

Minimumsordre
Ved levering/udførsel af ordrer på under kr. 400 excl. moms vil blive pålagt et gebyr på kr. 38,-

Følgeskader og produktansvar
DanGlas er ikke ansvarlig for følgeskader, som følge af forkert brug, montering eller for direkte tab, herunder tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til 3. mand.
Dette fritager ikke DanGlas for ansvar ifølge dansk lovgivning og man har derfor en produkt ansvarsforsikring i forsikringsselskabet TRYG.

Rudereparation
Hvis ruden udskiftes inden for 3 måneder, kan tidligere betalte reparationsomkostninger fratrækkes i prisen.(1 stenslag) Udskiftning skal foretages på samme værksted som udførte reparationen.

Vigtigt!
Al montering og arbejde med glas, som ikke er leveret af DanGlas sker altid på kundens regning og risiko.
Alt arbejde med brugt glas, herunder reparation af laminerede frontruder, sker ligeledes altid på kundens regning og risiko, idet der altid er en risiko for, at ruden revner under reparation.

Udvidelse af reparationen
Det forventes at bilen er i normal stand. Hvis det viser sig under udskiftningen, at der er ting der kræver ekstra arbejde og øger risikoen – det kan være skjult ting som rust i rudekarmen eller dele der ikke lader sig adskille på normal vis, skal reparatøren forsøge at kontakte kunden og informere herom. Disse eventuelle ekstra omkostninger til dele og arbejde pålægges kunden. Der ydes 3 års garanti for korrekt montering.

I øvrigt henvises til dansk købelov.